Cranberry对《古文观止》的笔记(3)

Cranberry
Cranberry (Let it be)

读过 古文观止

古文观止
 • 书名: 古文观止
 • 作者: 本社
 • 页数: 776
 • 出版社: 北京燕山
 • 出版年: 2008-1
 • 第30页

  言,身之文也。身将隐,焉用文之?

  2017-06-02 22:34:55 回应
 • 上梅直讲书

  退而思之,人不可以苟富贵,亦不可以徒贫贱。有大贤焉而为其徒,则亦足恃矣。苟其侥一时之幸,从车骑数十人,使闾巷小民,聚观而赞叹之,亦何以易此乐也。 《传》曰:“不怨天,不尤人。”盖“优哉游哉,可以卒岁”。

  2017-07-28 13:52:56 回应
 • 超然台记

  余之无所往而不乐者,盖游于物之外也。

  2017-07-28 14:01:28 回应