dy对《史记(全十册)》的笔记(10)

dy
dy (可以薦嘉客,奈何阻重深。)

读过 史记(全十册)

史记(全十册)
 • 书名: 史记(全十册)
 • 作者: 司马迁/张守节
 • 页数: 3356
 • 出版社: 中华书局
 • 出版年: 1982-11
 • 第26页
  [一〇] 集解 鄭玄曰:“律,音律。”
  引自第26页

  是把“律”解释成“音律”,一开始理解成了“律”的读音是“律”,奇怪了老半天。

  ……本起黃鍾之管長……本起黃鍾之龠……本起黃鍾之重……
  引自第26页

  这些度量的定义很有意思。实际操作上的定义,如注文其余部分所述,是用黍来定义的。而理论定义,则都用到了黄钟,实质上是利用声音的频率(应该还有音色)来定义的。这样的定义不但具有统一性,而且也有很好的精确度,是非常有创造力的想法。近代科学发展起来后的单位定义越来越精确,这自然是四千年前所无法比的。除此之外,似乎没听说过有什么定义能胜于此。

  2011-02-27 15:34:10 2人喜欢 回应
 • 第31页
  [五] 正義 ……竹書云昔堯德衰,為舜所囚也。……
  引自第31页

  《竹书纪年》:“舜囚尧于平阳,取之帝位。舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也。”据《古本竹书纪年译注》,这段文字有所争议,但不能断定其为伪作。《韩非子·说疑》篇中有类似的说法,而《孟子·万章》、《尚书·尧典》、《论语》、《史记·五帝本纪》则主禅让之说。据28页共工、鲧之事,帝尧有知人之明却不能退不贤之人,卒由舜流共工、放驩兜、殛鲧,《竹书纪年》所述似乎并非不可能。

  2011-02-27 19:34:03 回应
 • 第261页
  皇帝休烈,平一宇内……
  引自第261页

  “三十有七年”碑作“丗有七年”。

  会稽刻石
  2011-03-05 14:39:26 回应
 • 第267页
  泰山秦刻石(李斯碑)
  2011-03-05 14:43:58 回应
 • 第242页
  二十八年,始皇東行郡縣,上鄒嶧山。立石,與魯諸儒生議,刻石頌秦德,議封禪望祭山川之事。
  引自第242页
  峄山刻石
  2011-03-05 14:49:26 回应
 • 第199页
  三十四年,日食。
  引自第199页

  据说厉共公三十四年对应公元前443年,经查该年10月13日有50%都不到的日偏食。

  2011-03-05 16:47:48 回应
 • 第349页

  曹参为曹操先人。

  2011-03-05 22:55:37 5回应
 • 第422页
  十一月晦,日有食之。 [正義] 按:說文云日蝕則朔,月蝕則望。而云晦日食之,恐曆錯誤。 十二月望,日又食。 [集解] 徐廣曰:“……一本作‘月食’,然史書不紀月食。”
  引自第422页

  公元前178年发生了两次日食,一次在公元前178年1月2日,按农历算是孝文帝元年的十一月晦。

  还有一次是前178年12月22日的日偏食,但对应的是农历十月廿九,即十月晦,而非十一月晦。

  可见《史记》对两次日食的记载可能有所偏差,但确实在较短的时间内发生了两次日食,孝文帝因此而颁布了《罪己诏》。 又,前178年发生的两次月食分别在六月、七月。前177年1月6日倒是有一次月食(孝文帝二年十一月望),但中国不可见。因此不会是月食之误。 注1:农历直接查询了万年历软件,没有考证历法是否有所演变。但这问题似乎颇为关键,详见下注。 注2:据说文帝的《罪己诏》明确写了二年十一月晦日的日食,(网上看到的说法,《史记》中只写了十一月晦,没明写年份。也有可能“二年十一月晦”的说法流传较广,众人因袭之。这方面就不做细致考量了。)若能确定“二年十一月晦”这个日期没错的话,就说明了软件所查的农历月份有一个月的偏差。如此,“二年十二月望”的日食实应发生在元年十二月晦。

  2011-03-06 15:32:38 回应
 • 第120页

  一五一八页周公曰:“武王蚤终。”可见《正义》关于周武王的年龄说法非。

  2011-03-13 14:02:56 回应
 • 第2155页

  转一篇关于李斯进韩非谗言的笔记,出处:http://weibo.com/u/1941653424

  2012-03-18 16:01:56 回应