Liu Yi and the Dragon Princess

作者: Shang Zhongxian
出版社: The Chinese University Press
副标题: A Thirteenth-Century Zaju Play by Shang Zhongxian
译者: David Hawkes
出版年: 2003-10-1
页数: 120
定价: GBP 22.50
装帧: Hardcover
ISBN: 9789629960643

以下豆列推荐  · · · · · ·  ( 全部 )

谁读这本书?

liubinyan
liubinyan
2015年10月12日 想读


婷儿
婷儿
2013年9月17日 想读

tags:封底评论

夏日飞雪Sara
夏日飞雪Sara
2013年2月15日 想读


CUHKPress
CUHKPress
2013年1月3日 读过

http://t.cn/zj7j1Iv

> 1人读过

> 6人想读

二手市场

订阅关于Liu Yi and the Dragon Princess的评论:
feed: rss 2.0