Zheng He xia xi yang

作者: 經典雜誌
出版社: Jing dian za zhi
副标题: Hai shang shi shi
出版年: 1999
页数: 203
定价: NTD 850.00
装帧: Unknown Binding
ISBN: 9789579772600

谁读这本书?

晚沧
晚沧
2015年10月28日 读过

全名为《鄭和下西洋:海上史詩》,豆瓣又搞成了这样的拼音版本……去二手书店不忍空手而归拿来凑数的,通篇看下来,惟对一句「轉而打趣跟他說,我在當地買的洗髮精及面紙也是來自中國,不過,是台灣製造『Made in Taiwan』」格外注意。似乎今日在台灣也少有人提到鄭和了。

> 1人读过

二手市场

订阅关于Zheng He xia xi yang的评论:
feed: rss 2.0