Tête bêche

作者: Yichang Liu / Pascale Wei-Guinot
出版社: Philippe Picquier
出版年: 2003-04-15
装帧: Paperback
ISBN: 9782877306515

谁读这本书?

Qinqin
Qinqin
2013年4月3日 读过

刘以鬯《对倒》法译本,译者功力深厚,行文相当酣畅!托@christine_97 妹子的福,女流氓文青了一把。

> 1人读过

二手市场

订阅关于Tête bêche的评论:
feed: rss 2.0