Qu Yuan fu xuan (Zhongguo li dai shi ren xuan ji)

作者: Yuan Qu
出版社: Yuan liu chu ban gong si
副标题: 中國歷代詩人選集
出版年: 1988
页数: 240
定价: HK48
装帧: Unknown Binding
ISBN: 9789620401190

谁读这本书?

♪ 碧山
♪ 碧山
2008年11月2日 读过

辞赋本身奇幻瑰丽。 编译者所提供的相关知识也很到位。值得细读

> 3人读过

二手市场

订阅关于Qu Yuan fu xuan (Zhongguo li dai shi ren xuan ji)的评论:
feed: rss 2.0