Xi Jinping: The Governance of China

作者: 习近平
出版社: 外文出版社
原作名: 习近平谈治国理政
出版年: 2014-10-1
页数: 515
定价: CNY 80.00
装帧: 平装
ISBN: 9787119090573

订阅关于Xi Jinping: The Governance of China的评论:
feed: rss 2.0